ผู้เข้าชมหน้านี้: 6655

สำหรับคนยังไม่ติดเชื้อ Covid-19

ข้อควรปฏบัติ

  • กลุ่มเปราะบางที่ต้องระวัง ได้แก่ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง ต้องระมัดระวังการติดเชื้อจากคนหนุ่มสาวแข็งแรงที่แสดงอาการน้อย งดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็น ดูแลสุขอนามัยล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อนเสมอ

  • กินร้อน แยกจาน ล้างมือก่อนสัมผัสใบหน้า หยิบจับรับประทานอาหาร ล้างมือให้นานกว่า 20 วินาที หรือจนกว่าร้องเพลงช้างจบ 2 รอบ

  • รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยมีระยะ 1 - 2 เมตร เช่น การเข้าคิวต่อแถว การขึ้นลิฟต์ บันไดเลื่อน การไปตลาด คืออะไรทำไมต้องทำ

  • งดเดินทางไปต่างประเทศ ให้เลื่อนหรือยกเลิกไป เพราะมีโอกาสจะหอบเอาเชื้อมาติดคนในประเทศสูง

  • สวมใส่หน้ากากอนามัย/หรือหน้ากากผ้า เมื่อต้องไปในที่ ๆ มีผู้คนเยอะๆ

     

ข้อแนะนำเตรียมตัวฉีดวัคซีน

ประโยชน์จากการได้รับการฉีดวัคซีน